Utvärdera textkvalitet effektivt med LLMer: metoder och utmaningar

I takt med att den artificiella intelligensens förmåga att generera text fortsätter att utvecklas, växer behovet av att kunna bedöma och jämföra dessa genererade texter mot ett givet mått på kvalitet. Hur kan vi effektivt utvärdera svårfångade egenskaper såsom innehållets relevans, struktur eller stilistiska precision i en text? Denna fråga fick mig att utforska några …

Ge ditt företag ett försprång genom utnyttja AI för att svara på upphandlingsförfrågningar

Ett uppdrag jag roat mig med på sistone är att hjälpa ett företag att svara på en upphandlingsförfrågan. Nu är ju inte upphandlingar mitt specialområde men med hjälp av en LLM så – hur svårt kan det vara?! Den typ av upphandling det handlar om i detta fall är en ganska rak och enkel variant. …

LLMer avslöjar bilförsäkringarnas hemligheter

Jag tror ingen gillar att läsa avtalstexter, utom möjligen jurister. Ändå är detta något vi utsätts för ganska ofta, kanske inte dagligen, men väldigt ofta. För mig som just bytt bil uppstod återigen det här behovet av att läsa och jämföra olika avtalsvillkor när jag skulle välja bilförsäkring. Efter lite initial vånda kom jag på …